22.02.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło

Wójt Gminy Jasło informuje o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu na 2018 r.

29.01.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2018 r.

29.11.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - aktualizacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych w 2018 r.

06.02.2017

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.).

26.01.2017

Ogłoszenie

Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności