29.11.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych w 2018 r.

06.02.2017

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.).

26.01.2017

Ogłoszenie

Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2017 r.

17.01.2017

Informacja

Brak uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. VI Koncert Kolęd „Dla tej Miłości Maleńkiej”

17.01.2017

Załóż firmę przez telefon

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

11.01.2017

Informacja

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jasło” w 2017

09.01.2017

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz. 570 ).

14.12.2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalony

Uchwała Nr XXXVI/218/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

22.11.2016

ZARZĄDZENIE Nr 60 / 2016 Wójta Gminy Jasło

Zarządzenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2017...

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności