Wysoki kontrast

Aktualności

Otwarcie nowej siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

W Trzcinicy otwarta została nowa siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. W wyremontowanym budynku zabytkowej plebanii oprócz biblioteki swoją siedzibę znajdzie również lokalne centrum informacji turystyczn...

17-09-2020

Dzieje Rodu Gorayskich

Już wkrótce w bibliotekach Gminy Jasło dostępna będzie książka Z. Macek pt. „Dzieje Rodu Gorayskich”. Książka jest pokaźną pracą historyczną opartą na ogromnym materiale źródłowym. Część tych materiałów autorka pozyskała od rodziny Gorays...

17-09-2020

Zainaugurowano działalność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle

Gmina Jasło przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT). W piątek 11 września br. odbyła się inauguracja przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle. Zajęcia dla uczniów w wieku 7-12 lat organizowane są...

15-09-2020

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Jasło

Gmina Jasło zakończyła realizację  projektu pt.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia  dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”,  w ramach którego zakupiono specjalistyczne wyposażenia  dla jednostek OSP w Warzycach, Osob...

15-09-2020

Kolejne spotkania Klubu Seniora

Kolejne inauguracyjne spotkanie Klubu Seniora odbyło się 11 września br. w Warzycach oraz 12 września br. w Trzcinicy. Spotkania rozpoczął Henryk Motkowicz – Zastępca Wójta Gminy Jasło, który życzył uczestnikom udanych spotkań. Klubowi...

14-09-2020

W Gminie Jasło rozpoczęła się realizacja Programu – „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi w sytu...

14-09-2020

Sprzątanie świata w Gminie Jasło

Ponad 700 wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych z Gminy Jasło weźmie udział w 27. edycji Akcji Sprzątanie świata 2020. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapom...

11-09-2020

Remont drogi w Trzcinicy

W Trzcinicy trwa przebudowa blisko 800 m drogi gminnej. Modernizacja prowadzona jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku czerwcowej powodzi prace zostały wstrzymane. Roboty dotyczą odcinka od Domu Ludowego do skrzyżowania z dro...

10-09-2020

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Gmina Jasło wyremontowała cmentarz z I wojny światowej Nr 21 w Warzycach. Prace jakie zostały wykonane to uzupełnienie tynków na słupach betonowych oraz malowanie elementów betonowych ogrodzenia.  Na cmentarzu, który umiejscowiony jest...

09-09-2020

Uroczystość złożenia kwiatów na grobie strzelca Kazimierza Mazurczaka

Z okazji 81. rocznicy śmierci strzelca Kazimierza Mazurczaka Wójt Gminy Jasło, Sekretarz Urzędu Gminy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy złożyli kwiaty na grobie tego bohatera. W uroczystości uczestniczył także Poczet Sztandarow...

08-09-2020

Narodowe Czytanie "Balladyny" w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

W piątek, 4 września w Trzcinicy, przy altanie w nowym, odrestaurowanym budynku byłej plebanii parafialnej, w którym od niedawna mieści się siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się NARODOWE CZYTANIE 2020. W tym roku w ca...

08-09-2020

Narodowe Czytanie "Balladyny" w świetlicy w Szebniach

W dniu 03.09.2020 r. w Wiejskiej Świetlicy w Szebniach odbyło się Narodowe Czytanie. Bohaterką tegorocznego dziewiątego Narodowego Czytania była ,,Balladyna'' Juliusza Słowackiego. Balladyna - to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dram...

08-09-2020
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!