Wysoki kontrast
W dniach 27 stycznia – 7 lutego 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego odbyło się szereg uroczystości i spotkań pod szyldem „Razem czy osobno? Wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego do II wojny światowej”, organizowanych wspólnie przez Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Zakład Karny w Łupkowie oraz wiele instytucji samorządowych i kulturalnych w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”. Podsumowaniem programu, po wydarzeniach odbywających się w Krajowicach, Łupkowie, Turzym Polu, Trześniowie, Kołaczycach i Szebniach było spotkanie na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w dniu 7 lutego br. Rozpoczęło się ono nabożeństwem ekumenicznym w intencji pokoju na świecie i pojednania narodów w XVII-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z Bączala Dolnego – jednego z najstarszych obiektów na terenie sanockiego skansenu. 
     

Po nabożeństwie prelegenci przybliżyli zebranym zwyczaje i życie Rusinów,  Pogórzan, Dolinian, Żydów i Romów. Prelekcje  przeplatane były występami  zespołów oraz wystawami strojów, sprzętów i ozdób, a także degustacją regionalnych potraw przygotowanych przez współorganizatorów.

W konferencji udział wzięli: Piotr Sikora przedstawiciel gminy Jasło oraz Stanisława Ablewicz i Izabela Tomaszewska z GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Galeria

Zobacz również

Otwarcie nowej siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

Dzieje Rodu Gorayskich

Zainaugurowano działalność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Jasło

Kolejne spotkania Klubu Seniora

W Gminie Jasło rozpoczęła się realizacja Programu – „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020

Sprzątanie świata w Gminie Jasło

Remont drogi w Trzcinicy

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Uroczystość złożenia kwiatów na grobie strzelca Kazimierza Mazurczaka

Narodowe Czytanie "Balladyny" w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

Narodowe Czytanie "Balladyny" w świetlicy w Szebniach

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!