Wysoki kontrast

Rozpoczynają się prace modernizacyjne przy drogach gminnych w Wolicy, Trzcinicy, Warzycach oraz Osobnicy. W ramach rządowego programu ,,Fundusz Dróg Samorządowych" Gmina Jasło otrzymała na ten cel blisko 1,9 mln. zł. 


W Wolicy przebudowana zostanie droga gminna biegnąca przez wieś do Walowic. Na odcinku blisko 800 m jezdnia doprowadzona zostanie do jednolitej szerokości 5 m. Położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Na przebudowanym odcinku drogi z prawej strony powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m. Utwardzone zostanie również pobocze z lewej strony. Przebudowane zostaną wszystkie przepusty rurowe na zjazdach z drogi gminnej. 


                       

 


W Trzcinicy przebudowane zostanie blisko 800 m drogi wewnętrznej oraz skrzyżowania z tą drogą. Jezdnia poszerzona zostanie do 5 m. Roboty rozpoczną się w obrębie Domu Ludowego i zakończą na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną. Przebudowane zostaną przepusty, co poprawi ich drożność. W celu zabezpieczenia stateczności drogi wykonany zostanie mur oporowy. 


                       

 


W Warzycach przebudowany zostanie blisko 1 km drogi gminnej. Modernizacja dotyczy dalszego odcinka przebudowywanej już drogi w kierunku Domu Ludowego i dalej Szkoły Podstawowej. Jezdnia uzyska jednolitą szerokość 5 m. Zbudowany zostanie prawostronny chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m. Wzdłuż drogi, na kilku odcinkach, ułożone zostaną betonowe rury odwadniające. Pobocza zostaną wyprofilowane i utwardzone. 


                       

 


W Osobnicy przebudowana zostanie droga wewnętrzna w obrębie Domu Ludowego w kierunku Kościoła Parafialnego. Remontowi podlegać będzie ponad 530 m drogi. Roboty podzielono na kilka etapów. Początkowo w ramach prac przygotowawczych usunięte zostaną niezbędne drzewa. Kolejno nastąpią roboty odwadniające, gdzie przebudowany zostanie przepust drogowy, a także ułożone rury przydrożne. Zbudowane zostaną studzienki oraz ułożone korytka przejazdowe. W dalszej części robót wzmocniona zostanie nawierzchnia jezdni i ułożona nowa warstwa bitumiczna. Zbudowany będzie także chodnik i utwardzone pobocze. Planowana jest także wymiana barier drogowych.


                        

Zobacz również

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Droga w Osobnicy wyremontowana

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 w powiecie jasielskim

Dzieci z Podkarpacia i Gminy Jasło na wakacjach u Prezydenta RP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wznawia przyjmowanie próbek do bezpłatnych badań wody ze studni przydomowych

Premiera filmu „Myśmy…”

Wakacyjny wyjazd dla dzieci z Gminy Jasło

Wirtualne szkolenia / Biblioteka on-line

Kiermasz na rzecz powodzian z Gminy Jasło

3 000 maseczek z Zakładu Karnego w Jaśle

Projekt "Mój prąd"

Gratulujemy Panie Prezydencie

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!