Wysoki kontrast

Rada Gminy Jasło podjęła, na sesji w dniu 8 maja br., uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID – 19. Zwolnienie dotyczy podatku należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Przedsiębiorca chcący uzyskać taki rodzaj wsparcia powinien złożyć wniosek i wypełnić formularz informacyjny. 

Samorząd gminy wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników będących przedsiębiorcami, którym w związku z epidemią koronawirusa wprowadzono ustawowy zakaz prowadzenia działalności. Zwalnia się również pozostałych przedsiębiorców z płacenia podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 3 000 m², od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni do 35 000 m² i od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiącej podstawę opodatkowania budowli o wartości do 40 000,00 złotych. 

Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, który rozumie się jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. 

Spadek obrotów obliczany może być dwoma sposobami. W pierwszym przypadku spadek nie mniejszy niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

W drugim przypadku spadek obrotów rozumie się jako nie mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
Wybór metody wyliczenia pogorszenia sytuacji ekonomicznej zależy od przedsiębiorcy.

- Można stwierdzić, że obowiązkiem samorządu jest wspieranie przedsiębiorców będących naszymi mieszkańcami, którzy działają na terenie gminy Jasło, a którzy bardzo ograniczyli prowadzenie działalności lub nie mogli jej prowadzić w związku z epidemią. Z wyliczeń wynika, że zaproponowane zwolnienia dotyczyć mogą ponad dwustu podatników, osób prawnych, jak i osób fizycznych. Kwota zwolnień może wynieść nawet 150 tysięcy złotych – powiedział Wojciech Piękoś wójt gminy Jasło. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Poradnik przedsiębiorcy - zwolnienie od podatku od nieruchomości 

Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wznawia przyjmowanie próbek do bezpłatnych badań wody ze studni przydomowych

Premiera filmu „Myśmy…”

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Wakacyjny wyjazd dla dzieci z Gminy Jasło

Wirtualne szkolenia / Biblioteka on-line

Kiermasz na rzecz powodzian z Gminy Jasło

3 000 maseczek z Zakładu Karnego w Jaśle

Projekt "Mój prąd"

Gratulujemy Panie Prezydencie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Jasło (12 lipca 2020 r.)

Prezes PGNiG w zabytkowym kościele św. Doroty w Trzcinicy

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!