Wysoki kontrast
AKTUALIZACJA


Informacja dotycząca

uchwały Nr XXIV/179/2020
 Rady Gminy Jasło z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

oraz

uchwały Nr XXV/193/2020
Rady Gminy Jasło z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Warunkiem zwolnienia z podatku, o którym mowa w § 1 i 2 w/w uchwały jest przedłożenie przez podatnika organowi podatkowemu informacji o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości - załącznik do w/w uchwały Nr XXV/193/2020;

Do informacji należy dołączyć:
1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik 2 do w/w uchwały;
2) Skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub deklarację na podatek od nieruchomości na 2020 r. (w przypadku osób prawnych);
3) Dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej – spadek obrotów gospodarczych (nie dotyczy podmiotów, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej).

Informacji w sprawie możliwości skorzystania z w/w zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Jaśle:
 
  •  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
    - Pani Ewa Rucińska – tel. 13 442 11 26, 13 443 66 69 wew. 393
    - Pani Lucyna Trznadel – tel. 13 443 66 44, tel. 13 443 66 69 wew. 314
 
  •  w przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
    - Pani Elżbieta Szpak – tel. 13 443 66 45 lub  tel. 13 443 66 69 wew. 315
 
  •  skarbnik Gminy Janusz Pawlik – tel. 13 443 66 69 wew. 322
 

Do pobrania:
  • Informacja o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości: pobierz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
  • Treść uchwały Nr XXIV/179/2020: pobierz
  • Treść uchwały Nr XXV/193/2020: pobierz

Zobacz również

Otwarcie nowej siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

Dzieje Rodu Gorayskich

Zainaugurowano działalność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Jasło

Kolejne spotkania Klubu Seniora

W Gminie Jasło rozpoczęła się realizacja Programu – „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020

Sprzątanie świata w Gminie Jasło

Remont drogi w Trzcinicy

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Uroczystość złożenia kwiatów na grobie strzelca Kazimierza Mazurczaka

Narodowe Czytanie "Balladyny" w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

Narodowe Czytanie "Balladyny" w świetlicy w Szebniach

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!