Wysoki kontrast

Mieszkańcy Warzyc korzystają już z wyremontowanej drogi gminnej nr 113344R Jasło-Warzyce. Roboty związane z przebudową pierwszego odcinka drogi w kilometrach 0+000 – 0+446 zostały już zakończone. Ostatnim akcentem będzie położenie asfaltowej nawierzchni. Realizacja zadania planowana była do połowy września br. Drogowcy jednak kończą rzeczywiste prace i w najbliższych dniach odcinek zostanie przekazany do użytkowania. 

Przebudowa drogi prowadzona jest przez gminę Jasło w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

- Modernizacja dróg gminnych to jeden z naszych priorytetów. Już teraz m.in. mieszkańcy Warzyc mogą faktycznie korzystać z pierwszego odcinka unowocześnionej drogi. Zbudowany został chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m, a odbudowana  jezdnia poszerzona została do 5 m. Poprawiono odwodnienie poprzez ułożenie rur i koryt betonowych – mówi wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś. 

Wartość zadania to kwota ponad 647 tys. zł.

Obecnie trwają prace przy przebudowie dalszego odcinka drogi gminnej. Remont obejmuje blisko 1 km, a zakończy się w rejonie Szkoły Podstawowej w Warzycach. 
 

Galeria

Zobacz również

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Wybory Prezydenta RP 2020

Wspieramy potrzebujące rodziny

Kapela Trzcinicoki Matce Bożej

Położona została nowa nawierzchnia na drodze w Warzycach

Dzień Samorządu Terytorialnego

W Gminie Jasło najmłodsze dzieci wracają do szkół

Wiosenne koszenie traw w Gminie Jasło

Przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorów szkół

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów z klas I-III oraz na konsultacje dla ósmoklasistów

„Zdalna szkoła” – laptopy dla uczniów z Gminy Jasło

Chronimy pszczoły

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!