Wysoki kontrast


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Jasło otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł

Pozyskane środki Gmina Jasło przeznaczyła na zakup 23 laptopów, które w dniu 21 maja 2020 r. zostały przekazane dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło. Dyrektorzy szkół przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów rząd przeznaczył 186 mln zł.


 

Galeria

Zobacz również

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Wybory Prezydenta RP 2020

Kapela Trzcinicoki Matce Bożej

Położona została nowa nawierzchnia na drodze w Warzycach

Dzień Samorządu Terytorialnego

W Gminie Jasło najmłodsze dzieci wracają do szkół

Wiosenne koszenie traw w Gminie Jasło

Przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorów szkół

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów z klas I-III oraz na konsultacje dla ósmoklasistów

W Warzycach wyremontowana droga już służy mieszkańcom

Chronimy pszczoły

100. Rocznica Urodzin Patrona Szkoły Podstawowej w Niepli

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!