Wysoki kontrast

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Jasło wznowiły w poniedziałek 25 maja br. działalność opiekuńczą i wychowawczą dla dzieci w klasach I – III. 

Umożliwienie zajęć dla najmłodszych dzieci to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieli wrócić do pracy. Po otwarciu od 11 maja br. gminnych przedszkoli to kolejny krok samorządu w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. 

Dziś rano w gminnych szkołach zajęcia rozpoczęło 51. dzieci (w klasach I – 18, II – 16, III – 17).

Nauczyciele przygotowani są do opieki nad uczniami, którzy przyjdą do szkoły. Placówki wyposażone są w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

Wszystkie szkoły gminne zostały przygotowane na przyjęcie uczniów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według wytycznych:
  1. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.
  2. Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca br., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  3. Dyrektor z nauczycielami ustali, czy - oraz w jakim zakresie - potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu. 
  4. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. 
  5. Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość. 
Dyrektorzy szkół określą szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów, którzy będą przebywać w szkole. 
Informacje dotyczące procedur i zasad funkcjonowania publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło zostały umieszczone na stronach internetowych szkół.


 

Zobacz również

Apel o pomoc dla powodzian

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Zbiórka dla powodzian w Trzcinicy

100 tys. zł dla Gminy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził powodzian

Gmina Jasło dotknięta skutkami powodzi

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Biblioteki wznawiają działalność czytelni i wypożyczalni

Na szlaku winnic w Gminie Jasło

Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Odnowiona mogiła żołnierska

Dzieciom o zwierzętach

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!