Wysoki kontrast

Gmina Jasło, jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim przeprowadziła w 2019 roku Program „Opieka wytchnieniowa”. Projekt ogłoszony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel gmina otrzymała ponad 120 000 zł dofinansowania. Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej program zyskał bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców. W ubiegłym roku z usługi opieki wytchnieniowej skorzystało 21 osób, w tym 9. dzieci.  Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, także i w tym roku gmina przystąpiła do programu. 

W bieżącym roku Gmina Jasło otrzymała najwyższe dofinansowanie w województwie podkarpackim na realizację usługi opieki wytchnieniowej w kwocie ponad 153 000 zł. Gminny program zyskał wsparcie w wysokości 80 procent projektowanych kosztów. Udział środków własnych gminy to pozostałe 20 procent.

Ze wsparcia skorzystają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W bieżącym roku świadczenie usługi opieki wytchnieniowej będzie realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Edycja tegorocznego wsparcie będzie skierowana do 24 osób w wymiarze 240 godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla każdego. Ta forma wsparcia odciąży opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im pomocy w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa. Pozwoli to na zyskanie czasu, który opiekunowie będą mogli  przeznaczyć dla siebie. 

Działania koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwalifikacja  do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbyła się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Zobacz również

Apel o pomoc dla powodzian

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Zbiórka dla powodzian w Trzcinicy

100 tys. zł dla Gminy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził powodzian

Gmina Jasło dotknięta skutkami powodzi

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Biblioteki wznawiają działalność czytelni i wypożyczalni

Na szlaku winnic w Gminie Jasło

Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Odnowiona mogiła żołnierska

Dzieciom o zwierzętach

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!