Wysoki kontrast
Oddany został do użytku odcinek drogi w Osobnicy, przebudowany ze znaczącym wsparciem z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wyremontowany 532 metrowy fragment łączy dwie drogi powiatowe oraz poprawia dostęp do szkoły podstawowej, kościoła parafialnego, dziennego domu pomocy i domu ludowego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła. Koszt prac wyniósł 518 tysięcy złotych. Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie drogi odbyło się 11 sierpnia br.

Zakres prac związanych z przebudową i robotami dodatkowymi obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania przy domu ludowym oraz budowę nowego chodnika od drogi powiatowej do domu ludowego oraz przebudowę chodnika dochodzącego do szkoły podstawowej.

- To bardzo potrzebna i ważna droga w Osobnicy. Wyremontowana i dobrze oznakowana poprawia zdecydowanie dostęp do ważnych miejsc publicznych – szkoły, kościoła i domu ludowego. Polepszył się komfort ruchu pieszego, co jest bardzo ważne przede wszystkim w kontekście bliskości szkoły podstawowej – powiedział Wojciech Piękoś – wójt Gminy Jasło.

Remont był możliwy po uzyskaniu przez gminę dofinansowania w wysokości 366 551,00 złotych z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy wyniósł 239 562,16 złotych.

Bardzo serdecznie dziękuję pani senator Alicji Zając i panu Wojciechowi Zającowi, radnemu sejmiku województwa podkarpackiego za mocne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania. Dziękuję również radnym gminnym za podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na wkład własny do realizacji tej przebudowy. To bardzo ważne, że pomoc rządowa trafia do naszych gmin, zmienia nasze otoczenie, poprawia komfort życia oraz pozwala miejscowym firmom na rozwijanie swojej działalności – dodał W. Piękoś. 

W tym roku z rządowego programu FDS remontowane będą jeszcze odcinki dróg w Trzcinicy, Wolicy i Warzycach. 

Galeria

Zobacz również

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Wycieczka Klubu Seniora do Sandomierza

Otwarcie nowej siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

Dzieje Rodu Gorayskich

Zainaugurowano działalność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Jasło

Kolejne spotkania Klubu Seniora

W Gminie Jasło rozpoczęła się realizacja Programu – „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020

Sprzątanie świata w Gminie Jasło

Remont drogi w Trzcinicy

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Uroczystość złożenia kwiatów na grobie strzelca Kazimierza Mazurczaka

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!