Wysoki kontrast

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi w sytuacji, gdy ich opiekun, z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W Gminie Jasło 24 osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać z 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Miniaturka autorstwa Marcus Aurelius z Pexels

Zobacz również

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Urzędzie Gminy Jasło

Narodowe czytanie w Gminie Jasło

Kolejne zajęcia w Klubach Seniora

Złote Gody w Gminie Jasło

Uruchomiono przejazd uszkodzonym przepustem w Warzycach koło Szkoły Podstawowej i kościoła

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Sukces uczennic z SP w Szebniach w lekkoatletyce

"Zdalna Szkoła +" - Gmina Jasło po raz drugi otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy

Remont drogi w Wolicy

Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie

Dzieje rodu Gorayskich

Laptopy dla poszkodowanych w wyniku powodzi

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!