Wysoki kontrast

Gmina Jasło zakończyła realizację  projektu pt.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia  dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”,  w ramach którego zakupiono specjalistyczne wyposażenia  dla jednostek OSP w Warzycach, Osobnicy i Trzcinicy, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W ramach projektu zakupiono: ubranie specjalne (nomex) - 24 szt., rękawice specjalne - 24 szt., buty specjalne - 24 szt., hełm + latarka - 20 szt., aparaty powietrzne - 5 szt., najaśnica akumulatorowa - 3 szt., kominiarki niepalne - 24 szt. kamera termowizyjna - 2 szt., motopompa Niagara - 3 szt., prądownica wysokociśnieniowa - 1 szt., prądownica WP-52 - 4 szt., detektor wielogazowy - 1 szt., wentylator oddymiający - 1 szt., podpora ratownicza ze zwijaczem pasa - 2 szt., urządzenie Huligan - 2 szt., torba PSP R1 z deską - 1 szt., detektor CO - 2 szt., radiostacja nasobna - 5 szt., mikrofon głośnik - 1 szt., butle stalowe na powietrze - 2 szt. i zbiornik brezentowy - 1 szt.

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu to kwota 204 477,96 zł. Dofinansowanie wynosi 163 582,36 zł, zaś wkład własny gminy to 40 895,60 zł

Zakupiony sprzęt i wyposażenie  przekazano do użytkowania jednostkom OSP.
 

Galeria

Zobacz również

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Urzędzie Gminy Jasło

Narodowe czytanie w Gminie Jasło

Kolejne zajęcia w Klubach Seniora

Złote Gody w Gminie Jasło

Uruchomiono przejazd uszkodzonym przepustem w Warzycach koło Szkoły Podstawowej i kościoła

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Sukces uczennic z SP w Szebniach w lekkoatletyce

"Zdalna Szkoła +" - Gmina Jasło po raz drugi otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy

Remont drogi w Wolicy

Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie

Dzieje rodu Gorayskich

Laptopy dla poszkodowanych w wyniku powodzi

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!