Wysoki kontrast

W Trzcinicy otwarta została nowa siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.

W wyremontowanym budynku zabytkowej plebanii oprócz biblioteki swoją siedzibę znajdzie również lokalne centrum informacji turystycznej.

W uroczystości otwarcia i poświęcenia obiektu wzięli udział liczni zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Senator RP Pani Alicja Zając, Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba wraz księdzem Dziekanem oraz kapłanami parafii Trzcinica, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wojciech Zając, przedstawicielka biura Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy Pani Kamila Cholewiak–Kiczek, Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Pan Tomasz Makowski, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Pan Dariusz Jaworski, Wójt Gminy Jasło, Radni Rady Powiatu Jasielskiego, Radni Rady Gminy Jasło, sołtys wsi Trzcinica Pan Jerzy Żurowski, dyrektorzy bibliotek z terenu powiatu jasielskiego, przedstawiciele lokalnych organizacji oraz stowarzyszeń i inni.

Uroczystość uświetnili swoimi występami Kapela Trzcinicoki oraz Aleksandra Tocka - wokal wraz z Mateuszem Gałuszką - akompaniament. 
 

Galeria