Wysoki kontrast

Gmina Jasło po raz drugi przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który kierowany jest w szczególności do uczniów z rodzin wielodzietnych. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 94 720,00 zł, Gmina Jasło zakupiła 37 sztuk laptopów. 

W miesiącu wrześniu 2020 r. Wójt Gminy Jasło – Wojciech Piękoś przekazał dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło laptopy, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. 

Przekazane uczniom laptopy będą pomocne w prowadzeniu nauki zdalnej, a po zakończeniu pandemii koronawirusa, dyrektorzy poszczególnych szkół zdecydują, czy pozostawią sprzęt w domach osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych był wsparciem w pracy uczniów.

Łącznie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” Gmina Jasło zakupiła 60 sztuk laptopów  na ogólną kwotę 162 957,00 zł. 

Projekt „Zdalna Szkoła +” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Galeria

Zobacz również

Mieszkańcu, segreguj śmieci

Zakończenie akcji „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”

Zmarł śp. ks. Kazimierz Brzyski, emerytowany proboszcz z Warzyc

Cmentarze z okresu I wojny światowej w Gminie Jasło

Jak zarezerwować książkę w bibliotece nie wychodząc z domu?

Modernizacja dróg w Wolicy i Niepli

Gmina Jasło wyremontowała kolejne drogi

Nowe obiekty rekreacyjne w Gminie Jasło

Sołtysi będą przyjmować opłaty czwartej raty podatku i opłaty za odpady komunalne

Gmina Jasło realizuje program "Wspieraj Seniora"

Zabytkowy kościół w Szebniach zyskał zewnętrzne oświetlenie

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jasło

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!