Wysoki kontrast

Zakończyły się kolejne prace remontowe dróg w Gminie Jasło.

W ramach zadań wyremontowano drogi gminne: 
  • dwie drogi w miejscowości Trzcinica o łącznej długości 293 mb, 
  • drogę w Chrząstówce o długości 97 mb, 
  • drogę w Jareniówce o długości 160 mb. 

Odnowione zostały również drogi wewnętrzne: 
  • trzy drogi w miejscowości Szebnie o łącznej długości 272 mb, 
  • droga w Łaskach o odcinku 180 mb,
  • droga w Brzyściu o odcinku 81 mb,
  • droga w Kowalowach o długości 219 mb
  • droga w Osobnicy o długości 131 mb,
  • droga w Trzcinicy o długości 120 mb.

W ramach realizacji zadań wykonano położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonano pobocza. 
Wszystkie zadania zrealizowano na łączną kwotę 430 347,15 zł, z czego 142 002,23 zł pochodzi w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
 

Galeria