Wysoki kontrast

Gmina Jasło wykonała modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Wolica o długości 320 mb oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Niepla o długości 124 mb. Odnowienie dróg zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach realizacji zadań wykonano mechaniczne ścinanie poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowę z kruszyw naturalnych, prawostronny rów odwadniający, przepusty i zjazdy. 

Kwota dofinansowania wyniosła 89 456,28 zł.
 

Galeria