Wysoki kontrast

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada. Tego dnia w 1918 r. Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. To wielkie wydarzenie jest efektem walk i prac wielu Polaków.

W Gminie Jasło znajduje się 5 cmentarzy z okresu I wojny światowej, na których spoczywają żołnierze wielu narodowości. 

W miejscowości Bierówka na wschód od wsi, na wzniesieniu, znajduje się cmentarz wojenny nr 20. Jego autorem jest Johann Jäger. Pośrodku stoją cztery kolumnowe obeliski z ciosanego kamienia. Całość jest otoczona kamiennym murem, a obok rosną stare dęby. Na cmentarzu pochowano łącznie 133 żołnierzy rosyjskich, niemieckich i austro-węgierskich, którzy polegli w maju 1915 r.


W Osobnicy znajdują się dwa cmentarze wojenne zaprojektowane przez Johanna Jägera. Obiekt nr 16 usytuowany jest w środku wsi. Posiada pomnik w postaci ściany, która zajmuje jeden z boków cmentarza. Pośrodku widnieje płaskorzeźba głowy Chrystusa oraz inskrypcja. 
Z kolei cmentarz wojenny nr 17 znajduje się przy drodze do Dębowca. Pośrodku niego stoi murowana kapliczka. Na ziemnych mogiłach stoją krzyże żeliwne. 
Na cmentarzach w Osobnicy pochowano 348 żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich poległych w maju 1915 r.


Wjeżdżając do Warzyc starą drogą rzeszowską, po lewej stronie, napotykamy usypany z ziemi i porośnięty trawą kopiec – mogiłę. Na szczycie umieszczono metalowy krzyż, nieco niżej kamienną tablicę z nazwiskami poległych. Wieńczy ją płaskorzeźba przedstawiająca orła, a u dołu tablicy znajduje się głowa Chrystusa w cierniowej koronie. W latach 1914-1922 z terenu wsi poległa blisko czterdziestka mieszkańców. W 1936 r. ich pamięć uczczono odsłonięciem usypanego kopca z tablicą.
Nieopodal starego cmentarza parafialnego w Warzycach położony jest cmentarz wojenny nr 21. Zaprojektowany został przez Johanna Jägera. Kryje on w mogiłach pojedynczych i zbiorowych szczątki 54 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej poległych w maju 1915 r. Na cmentarzu znajduje się kamienny pomnik zwieńczony drewnianym krzyżem. 
 

Galeria

Zobacz również

Mieszkańcu, segreguj śmieci

Zakończenie akcji „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”

Zmarł śp. ks. Kazimierz Brzyski, emerytowany proboszcz z Warzyc

Jak zarezerwować książkę w bibliotece nie wychodząc z domu?

Modernizacja dróg w Wolicy i Niepli

Gmina Jasło wyremontowała kolejne drogi

Nowe obiekty rekreacyjne w Gminie Jasło

Sołtysi będą przyjmować opłaty czwartej raty podatku i opłaty za odpady komunalne

Gmina Jasło realizuje program "Wspieraj Seniora"

Zabytkowy kościół w Szebniach zyskał zewnętrzne oświetlenie

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jasło

Biblioteka nocą