Wysoki kontrast

Odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi w Trzcinicy. Prace zostały sfinansowane z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych i budżetu Gminy Jasło. Zmodernizowany został blisko 800 metrowy fragment drogi w centrum miejscowości, roboty dotyczyły odcinka od Domu Ludowego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Jezdnię poszerzono do 5 m. Przebudowane zostały przepusty, co poprawiło ich drożność.

- Podczas przebudowy drogi wystąpiła czerwcowa błyskawiczna powódź. Droga została dodatkowo zniszczona poprzez ruch pojazdów biorących udział w akcji ratunkowej i akcji usuwania odpadów popowodziowych. Zaszła potrzeba wprowadzenia robót dodatkowych polegających na ułożeniu warstwy profilowej o grubości 2 cm z masy bitumicznej na całej szerokości jezdni wraz z wbudowaniem geosiatki. Tym samym koszt inwestycji wzrósł o ok. 70 tysięcy złotych – powiedział Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 527 396,68 zł, z czego 317 733,00 zł pochodziło z dofinansowania.

Przebudowa drogi w Trzcinicy była możliwa dzięki wsparciu rządowemu, za które bardzo dziękuję oraz życzliwemu zainteresowaniu tą sprawą ze strony Senator RP Alicji Zając i Wojciecha Zająca – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – dodał W. Piękoś.
 

Galeria