Wysoki kontrast

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, chore czy niepełnosprawne.

Nadchodzące miesiące są  niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Potrzebujący oczekują nie tylko pomocy w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży i obuwia oraz posiłku.
Wielu osobom trudno jest przełamać  barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w okresie zimowym z rozwiązań systemu pomocy społecznej.
Zwracamy się zatem do mieszkańców gminy Jasło z prośbą, aby w każdym przypadku ujawnienia miejsc, gdzie przebywają osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne i samotne powiadomić:
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, tel. 13 44 813 57, 13 44 366 60, 13 44 211 27
  2. Policję, tel. 997
Zbliża się zima – nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy.
Wezwijmy pomoc.

Zobacz również

Rodzina 500 plus. Od 1 lutego 2021 r. rusza nabór wniosków elektronicznych

Strażacy OSP z Gminy Jasło pomagają dzieciom

Uchwalono budżet Gminy Jasło na 2021 rok

OSP Trzcinica otrzymała nowy specjalistyczny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

Jak czytali mieszkańcy Gminy Jasło w 2020 r.

Czyż zima nie jest piękna? Zabytkowy kościół w Szebniach