Wysoki kontrast

Dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi w Warzycach. W spotkaniu wzięli udział: Wojciech Zając – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Pankiewicz – wicestarosta jasielski, Wojciech Piękoś – wójt Gminy Jasło, Henryk Motkowicz – zastępca wójta Gminy Jasło, Mariusz Augustynek – radny Rady Gminy Jasło, Edward Owsiak – sołtys Warzyc oraz przedstawiciel wykonawcy robót, pracownicy Urzędu Gminy nadzorujący budowę i inspektor nadzoru.

Drugi etap modernizacji został sfinansowany z rządowego programu oraz budżetu Gminy Jasło. Przebudowano blisko 1 km drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Warzycach. W zakres zadania wchodziło poszerzenie jezdni oraz wykonanie około 200 metrowego odcinka chodnika. Jest to ciąg dalszy ubiegłorocznego remontu drogi biegnącej przez miejscowość Warzyce od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w kierunku szkoły.

Całkowity koszt zadania to kwota 885 361,56 zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 501 731,00 zł. 

- Rządowy Program Fundusz Dróg Samorządowych to ważna dla samorządów forma wsparcia budowy i remontów dróg lokalnych. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Senator Alicji Zając i Panu Przewodniczącemu Wojciechowi Zającowi za wsparcie naszych starań o pozyskanie środków z funduszu – powiedział Wojciech Piękoś – wójt Gminy Jasło.
 

Galeria