Wysoki kontrast

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADAŃ W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

 


 

 


 

BEZPŁATNE TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI PANDEMII COVID-19
 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego psychologicznego wsparcia telefonicznego udzielanego przez psychoterapeutów Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

 

Imię i nazwisko Numer kontaktowy Dni i godziny dyżurów
Iwona Barabasz 600 186 127 piątek 17.00 – 20.00
Agnieszka Binkowska 502 102 317 wtorek 10. 00 – 12.00
Maciej Ćwik 662 234 604 wtorek 10.30 – 11.30
Beata Guzek 783 678 635 środa 18.00 – 19.00
Paweł Kopeć 534 066 978 wtorek 19.00 – 20.00
czwartek 10.00 – 11.00
Kamila Makara – Czułno 697 363 288 środa 12.00 – 13.00
Jacek Pasternak 604 794 670 poniedziałek 18.00 – 20.00
Agnieszka Polańczyk - Ciskał 501 242 297 poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 – 12.00
Małgorzata Zioło 503 025 888 poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00
Renata Zuba 881 442 883 piątek 16.00 – 17.00


 


 

ZAMKNIĘCIE BUDYNKU URZĘDU GMINY JASŁO
DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta

 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 509 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. z 2020r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Jasło oraz koniecznością podjęcia wzmożonych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 23 marca 2020 roku do odwołania zamykam budynek Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta.

2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwić w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.

3. Wejście do Urzędu Gminy Jasło będzie możliwe tylko po uprzednim umówieniu wizyty i tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

 


 

WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE
 

 
W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, że zamknięcie tutejszego Ośrodka nie wstrzymuje pracy oraz działań pomocowych. Wszelkie wnioski mieszkańcy mogą składać drogą emailową, elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP) lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Jasło. Ponadto informujemy, że sprawy załatwiane będą również poprzez rozmowy telefoniczne, dlatego prosimy o dołączanie aktualnych numerów telefonu.
 
 
Nazwisko i imię e-mail Telefon
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 43
13 448 13 57
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl 13 442 11 23
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 54