Wysoki kontrast

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADAŃ W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

 


 

 


 

BEZPŁATNE TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI PANDEMII COVID-19
 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego psychologicznego wsparcia telefonicznego udzielanego przez psychoterapeutów Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

 

Imię i nazwisko Numer kontaktowy Dni i godziny dyżurów
Iwona Barabasz 600 186 127 piątek 17.00 – 20.00
Agnieszka Binkowska 502 102 317 wtorek 10. 00 – 12.00
Maciej Ćwik 662 234 604 wtorek 10.30 – 11.30
Beata Guzek 783 678 635 środa 18.00 – 19.00
Paweł Kopeć 534 066 978 wtorek 19.00 – 20.00
czwartek 10.00 – 11.00
Kamila Makara – Czułno 697 363 288 środa 12.00 – 13.00
Jacek Pasternak 604 794 670 poniedziałek 18.00 – 20.00
Agnieszka Polańczyk - Ciskał 501 242 297 poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 – 12.00
Małgorzata Zioło 503 025 888 poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00
Renata Zuba 881 442 883 piątek 16.00 – 17.00


 


 

ZAMKNIĘCIE BUDYNKU URZĘDU GMINY JASŁO
DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta

 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 509 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. z 2020r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Jasło oraz koniecznością podjęcia wzmożonych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 23 marca 2020 roku do odwołania zamykam budynek Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta.

2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwić w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.

3. Wejście do Urzędu Gminy Jasło będzie możliwe tylko po uprzednim umówieniu wizyty i tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

 


 

WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE
 

 
W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, że zamknięcie tutejszego Ośrodka nie wstrzymuje pracy oraz działań pomocowych. Wszelkie wnioski mieszkańcy mogą składać drogą emailową, elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP) lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Jasło. Ponadto informujemy, że sprawy załatwiane będą również poprzez rozmowy telefoniczne, dlatego prosimy o dołączanie aktualnych numerów telefonu.
 
 
Nazwisko i imię e-mail Telefon
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 43
13 448 13 57
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl 13 442 11 23
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 54
 
 
Szpak Halina
 
hszpak@gops.gminajaslo.pl
Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych (500 +), Dobry Start
 
 
Lazar Paulina
 
plazar@gops.gminajaslo.pl  
 
13 448 55 92
 
 
Woźniak
Karolina
 
kwozniak@gops.gminajaslo.pl
Wykaz Sołectw obsługiwanych przez poszczególnych pracowników socjalnych
Antoniou Grażyna gantoniou@gops.gminajaslo.pl  
 
 
 
 
13 443 66 60
Opacie
Kowalowy
Wolica
Łaski
Żółków
 
Kieś Iwona ikies@gops.gminajaslo.pl Niegłowice
Niepla
Bierówka
Chrząstówka
Łaski
Herbut Anna aherbut@gops.gminajaslo.pl Szebnie
Kowalowy
Gorajowice
Warzyce
Staniszewska Magdalena mstaniszewska@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Trzcinica
Brzyście
Jareniówka
Zimna Woda
Szebnie
Banach Marta mbanach@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 41
Trzcinica
Szebnie
Sobniów
Gorczyca Karolina kgorczyca@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Łaski
Trzeciak-Warchoła Aneta atrzeciak@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42 Osobnica
Asystent Rodziny
Myśliwiec Alicja amysliwiec@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 60
Inspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Władysława Kurowska
 
wkurowska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42


 

INFORMACJA O ZASADACH PRACY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM MIEJSKO-GMINNYM ZOZ W JAŚLE


Wszystkie przychodnie SP MG ZOZ w Jaśle
oraz 
ośrodki zdrowia w Szebniach i Osobnicy z dniem 25 maja b.r. zostały otwarte dla pacjentów.
 

Na telefon możesz uzyskać receptę oraz teleporadę lekarską.
  • Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się planowo zgodnie z rejestracją.
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci funkcjonuję w dniach jak dotychczas.
  • Gabinety stomatologiczne oraz poradnia chirurgii stomatologicznej pracują normalnie każdego dnia.
  • Badania laboratoryjne pobieramy codziennie od godz. 7 we wszystkich placówkach.
  • Poradnia medycyny sportowej planowo realizuje przyjęcia.
  • Poradnia medycyny pracy rozpoczyna działalność od 18 maja b.r.
  • Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży realizujemy zgodnie z kalendarzem szczepień.
 
Telefony do poradni :
Przychodnia Rejonowa Nr 1
ul. Mickiewicza 4, Jasło

tel. 13 4464085
tel. 13 4462954

Przychodnia Rejonowa Nr 2
ul. Baczyńskiego 27, Jasło

Recepty można zamawiać emailem. W wiadomości mailowej należy podać PESEL, numer telefonu pacjenta, dokładną nazwę leku i dawkę oraz dawkowanie. Czas wystawienia recepty do 2 dni roboczych.
(Poradnia Ogólna)
tel. 13 4469133
email : bo@zozjaslo.pl
(Poradnia dziecięca)
tel. 13 4469402
email : pp@zozjaslo.pl
dodatkowy tel.  607 963 999

Przychodnia Rejonowa "RAFINERIA"
ul. 3-go Maja 101, Jasło

tel. 13 4410269
dodatkowy tel. 731 911 388

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szebniach
Szebnie 46 tel. 13 4428094

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Osobnicy
Osobnica 851 tel. 13 4427029


 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

            


 

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA URZĘDU GMINY JASŁO

 

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

 

        Na podstawie art 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

   § 1. W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami - Urząd Gminy od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

   2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwiać w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                           
                                                                                                                                  Wójt Gminy Jasło
                                                                                                                                   Wojciech Piękoś
 


 

APEL O OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW
W URZĘDZIE GMINY JASŁO


W przypadku braku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jasło, prosi się o załatwianie ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Podkreśla się również, że wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać za pośrednictwem internetu. 
Sytuacja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 
PŁATNOŚCI NA KONTO BANKOWE

 
Prosimy o dokonywanie płatności na rzecz Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na konto bankowe.


 
  • Podatek
Opłata za podatek może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Podatek nazwisko i imię, adres lub GRU/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
  • Kanalizacja
Wpłaty należności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za kanalizację należy wpłacać na konto ING Bank Śląski S.A. Nr 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008
 
  • Odpady komunalne
Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
 

 

INFORMACJA O KONTAKCIE ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 
Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
skontaktuj się TELEFONICZNIE
z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną
tel. 13 446-30-08 wew. 26
tel. alarmowy 500 544 035

  

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wznawia przyjmowanie próbek do bezpłatnych badań wody ze studni przydomowych

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 w powiecie jasielskim

Dzieci z Podkarpacia i Gminy Jasło na wakacjach u Prezydenta RP

Premiera filmu „Myśmy…”

Wakacyjny wyjazd dla dzieci z Gminy Jasło

Wirtualne szkolenia / Biblioteka on-line

Kiermasz na rzecz powodzian z Gminy Jasło

3 000 maseczek z Zakładu Karnego w Jaśle

Projekt "Mój prąd"

Gratulujemy Panie Prezydencie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Jasło (12 lipca 2020 r.)

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!