Wysoki kontrast

Aktualności

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

Kapela Trzcinicoki Matce Bożej

Występ kapeli ludowej Trzcinicoki, działającej od 1995 r. pod patronatem Gminy Jasło, zarejestrowany 23 maja 2020 r. przy zabytkowym kościele św. Doroty w Trzcinicy.   

28-05-2020

Położona została nowa nawierzchnia na drodze w Warzycach

Zakończone zostały w pełni  prace przy pierwszym odcinku remontowanej drogi gminnej w Warzycach. Nowa nawierzchnia bitumiczna stanowi zwieńczenie robót związanych z przebudową odcinka w kilometrach 0+000 – 0+446. Mieszkańcy mogą już korzy...

28-05-2020

Dzień Samorządu Terytorialnego

                                                                  

27-05-2020

W Gminie Jasło najmłodsze dzieci wracają do szkół

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Jasło wznowiły w poniedziałek 25 maja br. działalność opiekuńczą i wychowawczą dla dzieci w klasach I – III.  Umożliwienie zajęć dla najmłodszych dzieci to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tyc...

25-05-2020

Wiosenne koszenie traw w Gminie Jasło

Gmina Jasło jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni ponad 316 ha. Dorocznie w ramach dbałości o środowisko wykaszane są obszary w obrębie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, a także zgłoszone przez wiejskie samorządy tereny...

25-05-2020

Przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorów szkół

W dniu 21 maja Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś wręczył dokumenty przedłużające pełnienie funkcji dyrektorów szkół o jeden rok następującym osobom: Pan Antoni Wydro – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy Pani Elżbieta Ochwat...

22-05-2020

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów z klas I-III oraz na konsultacje dla ósmoklasistów

Od dnia 25 maja wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło wznowią swoją działalność opiekuńczą i dydaktyczną dla uczniów z klas I-III. Ponadto nauczyciele organizować będą konsultacje dla uczniów klas ó...

22-05-2020

„Zdalna szkoła” – laptopy dla uczniów z Gminy Jasło

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o...

21-05-2020

W Warzycach wyremontowana droga już służy mieszkańcom

Mieszkańcy Warzyc korzystają już z wyremontowanej drogi gminnej nr 113344R Jasło-Warzyce. Roboty związane z przebudową pierwszego odcinka drogi w kilometrach 0+000 – 0+446 zostały już zakończone. Ostatnim akcentem będzie położenie asfalto...

19-05-2020

Chronimy pszczoły

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np.: niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprys...

19-05-2020
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!