Wysoki kontrast

Do pobrania:
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy: pobierz

 

Zobacz również

Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie rasy psów uznawanych za agresywne

Wniosek o przydział mieszkania socjalnego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach