Wysoki kontrast

Do pobrania:
  • Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022: pobierz

 

Zobacz również

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku - komunikat prasowy

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Skąd bierze się smog? - lekcja online - Powietrzna Akademia Airly i Fundacji Veolia

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015 - 2020