Wysoki kontrast

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.

Więcej informacji na temat kampanii można przeczytać pod linkiem.
 

Zobacz również

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku - komunikat prasowy

Skąd bierze się smog? - lekcja online - Powietrzna Akademia Airly i Fundacji Veolia

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015 - 2020