Wysoki kontrast

Odpady komunalne

Zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektron...

W dniu 17 listopada 2020 r. (wtorek) w sołectwie: Osobnica, Brzyście W dniu 18 listopada 2020 r. (środa) w sołectwie: Trzcinica, Jareniówka, Opac...

14-10-2020 Czytaj więcej

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierani...

Do pobrania:  Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho...

11-05-2020 Czytaj więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

UCHWAŁA NR XVII/121/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie...

05-05-2020 Czytaj więcej

Płatność na konto

Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229 Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38...

15-04-2020 Czytaj więcej

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok...

Do pobrania: Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok 2020: pobierz  

15-04-2020 Czytaj więcej

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Jasło od 1 styczn...

Do pobrania: Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Jasło: pobierz  

15-04-2020 Czytaj więcej

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do pobrania: Deklaracja - DOK o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz  

15-04-2020 Czytaj więcej

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

INFORMACJA – Odpady komunalne   Rada Gminy Jasło Uchwałą Nr XVII/124/2019 z dnia 21 listopada 2019r. zatwierdziła od 1 stycznia 2020 r. stawki o...

15-04-2020 Czytaj więcej
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!