Wysoki kontrast

Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
(*)indywidualny numer klienta


 

Zobacz również

Harmonogram dystrybucji worków na odpady komunalne

Przypomnienie o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania lub magazynowania

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok 2020

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku

Informacja - odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!