Wysoki kontrast
UCHWAŁA NR XVII/121/2019
RADY GMINY JASŁO


z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Pobierz
 

UCHWAŁA NR XVIII/131/2019
RADY GMINY JASŁO


z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Pobierz 

Zobacz również

Harmonogram dystrybucji worków na odpady komunalne

Przypomnienie o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania lub magazynowania

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Płatność na konto

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok 2020

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku

Informacja - odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!