Wysoki kontrast

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło oraz obowiązującymi zasadami segregacji - pobierz


 

Zobacz również

Harmonogram dystrybucji worków na odpady komunalne

Przypomnienie o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania lub magazynowania

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Płatność na konto

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok 2020

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!