Wysoki kontrast
 
  • Podatek
Opłata za podatek może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Podatek nazwisko i imię, adres lub GRU/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
  • Kanalizacja
Wpłaty należności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za kanalizację należy wpłacać na konto ING Bank Śląski S.A.
Nr  90 1050 1458 1000 0022 1561 7008
 
  • Odpady komunalne
Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
(*)indywidualny numer klienta 

Zobacz również

Podatek akcyzowy

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!