Wysoki kontrast

Do pobrania:
  • Wysokość podatku leśnego: pobierz
  • Deklaracja na podatek leśny: pobierz
  • Informacja do deklaracji: pobierz

 

Zobacz również

Podatek akcyzowy

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek od środków transportowych

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Płatności na konto bankowe