Wysoki kontrast
Do pobrania:
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: pobierz
  • Informacja o zwrocie podatku akcyzowego: pobierz
  • Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: pobierz
  • Oświadczenie o umowach dzierżawy/użyczenia dot. zwrotu podatku akcyzowego: pobierz


 

Zobacz również

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r

Płatności na konto bankowe