Wysoki kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2021 adresowany jest;
 • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 otrzyma wsparcie w wymiarze 240 godzin na rok 2021. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń do w/w programu będziemy rekrutować w pierwszej kolejności osoby:
 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia,
 • posiadające kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie;
 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
 • kopii  orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
 • ankietę kwalifikacyjną do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
 • kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Karty zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul.  Słowackiego 4 w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 29.12.2020. Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie  tj. 13 44 211 27,  13 44 366 43.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
 
Do pobrania:
 • Ankieta kwalifikacyjna do programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021: pobierz
 • Informacja dla członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością korzystającego z programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021: pobierz
 • Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: pobierz
 • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM: pobierz
 • Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021: pobierz