Wysoki kontrast

Informujemy, że osoby poszkodowane skutkami powodzi, która miała miejsce w ubiegłą sobotę, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc w wysokości do 6 000 złotych z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności w pomieszczeniach inwentarskich. 

Pomoc przydzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć osobiście bądź telefonicznie w budynku Urzędu Gminy Jasło (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) telefon 13 44 813 57.
 

Zobacz również

Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Jasło

Zasady udzielenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

Zbiórka dla powodzian w Trzcinicy

Apel o pomoc dla powodzian

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

Informacja dla powodzian o wodzie do picia

Informacja dla powodzian dotycząca dezynfekcji pomieszczeń, sprzetu, ubrań, bielizny i przedmotów użytku

Informacja dla powodzian o postępowaniu z żywnością

Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym dla powodzian

Informacja dotycząca wywozu odpadów z terenów dotkniętych powodzią oraz odbioru padłych zwierząt

Wniosek o szacowanie szkód dla rolników

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!