Wysoki kontrast
 
Cmentarze z okresu I Wojny Światowej


W miejscowości Bierówka na wschód od wsi, na wzniesieniu, znajduje się cmentarz wojenny nr 20. Jego autorem jest Johann Jäger. Pośrodku stoją cztery kolumnowe obeliski z ciosanego kamienia. Całość jest otoczona kamiennym murem, a obok rosną stare dęby. Na cmentarzu pochowano łącznie 133 żołnierzy rosyjskich, niemieckich i austro-węgierskich, którzy polegli w maju 1915 r.


W Osobnicy znajdują się dwa cmentarze wojenne zaprojektowane przez Johanna Jägera. Obiekt nr 16 usytuowany jest w środku wsi. Posiada pomnik w postaci ściany, która zajmuje jeden z boków cmentarza. Pośrodku widnieje płaskorzeźba głowy Chrystusa oraz inskrypcja. 
Z kolei cmentarz wojenny nr 17 znajduje się przy drodze do Dębowca. Pośrodku niego stoi murowana kapliczka. Na ziemnych mogiłach stoją krzyże żeliwne. 
Na cmentarzach w Osobnicy pochowano 348 żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich poległych w maju 1915 r.


Wjeżdżając do Warzyc starą drogą rzeszowską, po lewej stronie, napotykamy usypany z ziemi i porośnięty trawą kopiec – mogiłę. Na szczycie umieszczono metalowy krzyż, nieco niżej kamienną tablicę z nazwiskami poległych. Wieńczy ją płaskorzeźba przedstawiająca orła, a u dołu tablicy znajduje się głowa Chrystusa w cierniowej koronie. W latach 1914-1922 z terenu wsi poległa blisko czterdziestka mieszkańców. W 1936 r. ich pamięć uczczono odsłonięciem usypanego kopca z tablicą.
Nieopodal starego cmentarza parafialnego w Warzycach położony jest cmentarz wojenny nr 21. Zaprojektowany został przez Johanna Jägera. Kryje on w mogiłach pojedynczych i zbiorowych szczątki 54 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej poległych w maju 1915 r. Na cmentarzu znajduje się kamienny pomnik zwieńczony drewnianym krzyżem. 
 

Galeria