Wysoki kontrast

Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie swoją oficjalną działalność rozpoczął w czerwcu 2013 r., chociaż pierwsze występy przed publicznością miały miejsce już w 2011 r. Inicjatorami powołania grupy byli członkowie już nieistniejących zespołów działających przy zakładach takich jak: Rafineria Jasło i Pektowin Jasło.

Jaślanie to zespół wielopokoleniowy. W 2020 roku powstała grupa Mali Jaślanie. Obecnie zespół tworzy 24 osoby, a do grupy Małych Jaślan na zajęcia uczęszcza 34 dzieci. 

W 2018 roku Kapela Jaślanie działająca przy Zespole Pieśni i Tańca Jaślanie wydała płytę z muzyką pogórzańską.
W swoim repertuarze grupa ma wiele opracowanych tańców takich jak: tańce pogórzańskie, jasielskie, rzeszowskie, lubelskie.

Od 2019 zespół rozszerzył swoją ofertę artystyczną i przygotował kilka obrzędów takich jak: rykowiny (wesele), żniwiarz, kolęda z gwiazdą oraz droby, z którym zdobył II miejsce na przeglądzie grup kolędniczych w Jastrzębi 2020 roku.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, który wspiera działalność zespołu. W trakcie swojej działalności zespół występował na wielu koncertach w kraju oraz poza jego granicami m.in. w Rumuni, na Litwie, Węgrzech, Ukrainie i Macedonii. Jaślanie udzielają się również charytatywnie. Zespół wspólnie ze Stowarzyszenie Miłośników Pogórza organizuje spotkania kulturalne z osobami niepełnosprawnymi z Gminy Jasło.

Kierownikiem oraz instruktorem Zespołu Pieśni i Tańca Jaślanie jest Bogusław Banaś.
 

Galeria