Wysoki kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu
tel.  781 509 991
e-mail: gokjaslo@op.pl
dyrektor: Joanna Duć - Acela

 
Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury, poprzez m.in. organizację świetlic, zespołów oraz innych form działalności kulturalnej.

Szczegółowe zadania GOK:
  • edukacja kulturalna środowiska i wychowanie przez sztukę
  • rozpoznanie i rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
  • integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i upowszechniania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych
  • koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy przy współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy
  • promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy
  • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
  • kultywowanie tradycji, tworzenie warunków dla rozwoju : folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego
  • prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć warsztatowych i innych form poza szkolnej działalności oświatowej z dziećmi i młodzieżą
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie informacji dotyczących dóbr kulturowych z terenu gminy
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi podobne zadania


 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!