Wysoki kontrast


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest jednostką organizacyjną Gminy Jasło i realizuje  zadania należące do właściwości gminy z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus",
  • świadczenia „Dobry start”,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • wspierania rodziny, w tym działań na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin i osób samotnie gospodarujących, mieszkających na terenie gminy Jasło, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, zaburzenia i kryzysy spowodowane m.in.: bezrobociem, ubóstwem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub też bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego.


 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Nazwisko i imię e-mail Telefon
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl    13 443 66 43
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl    13 442 11 23
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl

    13 443 66 54
Szpak Halina
 
hszpak@gops.gminajaslo.pl
Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych (500 +), Dobry Start
Lazar Paulina
 
plazar@gops.gminajaslo.pl

    13 448 55 92
Woźniak
Karolina
 
kwozniak@gops.gminajaslo.pl
                                                        Pracownicy socjalni                                                                           Obsługiwany teren
Antoniou Grażyna gantoniou@gops.gminajaslo.pl
    13 443 66 60
Opacie
Kowalowy
Wolica
Żółków
 
Kieś Iwona ikies@gops.gminajaslo.pl Niegłowice
Niepla
Bierówka
Chrząstówka
Herbut Anna aherbut@gops.gminajaslo.pl Kowalowy
Gorajowice
Warzyce
Staniszewska Magdalena mstaniszewska@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Trzcinica
Brzyście
Jareniówka
Zimna Woda
Gorczyca Karolina kgorczyca@gops.gminajaslo.pl     13 4436660 Szebnie
Łaski
Banach Marta mbanach@gops.gminajaslo.pl

    13 443 66 41
Trzcinica
Sobniów
Palider Katarzyna kpalider@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Trzeciak-Warchoła Aneta atrzeciak@gops.gminajaslo.pl     13 443 66 42 Osobnica
Asystent Rodziny
Myśliwiec Alicja amysliwiec@gops.gminajaslo.pl     13 443 66 60
Inspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej
Władysława Kurowska
 
wkurowska@gops.gminajaslo.pl     13 443 66 42
Pomoc administracyjna
Barbara Lechowska blechowska@gops.gminajaslo.pl     13 44 366 54 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!