Wysoki kontrast
Jasło, 03.11.2020 r.


Wójt Gminy Jasło
zaprasza

organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Jasło oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 13 listopada 2020 r. na załączonym formularzu.
 
Do pobrania:
 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!