Wysoki kontrast


UCHWAŁA NR XXIII/175/2020
RADY GMINY JASŁO


z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2020 roku

pobierz
 

Zobacz również

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasło wraz ze szczegółową inwentaryzacją

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

Strategia rozwoju Gminy Jasło 2014 - 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015 - 2020

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!