Wysoki kontrastRozpoczynają się prace remontowe dróg gminnych i wewnętrznych uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br. 

Gmina Jasło na realizację zadań otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Celem projektu jest usunięcie skutków wyrządzonych przez powódź błyskawiczną w czerwcu br. Projekt skierowany jest dla mieszkańców Gminy Jasło. 

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa i remonty dróg zniszczonych w wyniku powodzi w czerwcu br. na terenie Gminy Jasło” zawiera:
 • Remont drogi gminnej Nr 113319R Trzcinica k/Stoja w km 0+000 - 0+440 w m.  Trzcinica - realizacja zadania na odcinku 440 mb;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr ewid. 596,  603/2, 604/2, 605/1, 610/1, 611/2, 612/1, 617/1, 619/2, 620/2, 618/1, 622/1, 621/2, 625/2 na Ładę w km 0+000 - 0+835 w m. Trzcinica - realizacja zadania na odcinku 835 mb;
 • Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 187 na Peca w km 0+060 - 0+850 w m. Jareniówka - realizacja zadania na odcinku 790 mb;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 1491, 1492 na Urbana w km 0+000 - 0+990 w m. Niepla - realizacja zadania na odcinku 990 mb;
 • Remont drogi gminnej  Nr 113316R Trzcinica na Kotulaka w km 0+000 - 0+300 w m. Trzcinica - realizacja zadania na odcinku 300 mb;
 • Remont drogi gminnej  Nr 113311R Trzcinica na Marcina w km 0+220 - 0+620 w m. Trzcinica - realizacja zadania na odcinku 400 mb;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 341 na Rutynę w km 0+000 - 0+180 w m. Niepla - realizacja zadania na odcinku 180 mb;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 1136/1 na Zalewską w km 0+009 - 0+180 w m. Niepla - realizacja zadania na odcinku 171 mb; 
 • Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 582 na Osolińską w km 0+000 - 0+550 w m.  Niepla - realizacja zadania na odcinku 550 mb.

W ramach realizacji w/w zadań drogowych planowane są do wykonania następujące roboty:
 • profilowanie podłoża i skarp;
 • roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz odmulenie istniejących rowów;
 • wykonanie dolnej i górnej warstwy z kruszyw łamanych pod warstwy konstrukcyjne drogi;
 • wymiana przepustów;
 • ułożenie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna);
 • wykonanie poboczy z kruszyw łamanych;
 • ułożenie koryt kolejowych żelbetowych.

Łączny koszt inwestycji zamyka się w kwocie 1 544 621,70 zł przy czym dotacja wynosi 1 235 692,00 zł.
 

Drugim zadaniem jest „Remont przepustu w pasie drogi wewnętrznej nr ewid. 497/2 w km 0 +150 w m. Chrząstówka uszkodzonego w wyniku powodzi w czerwcu br.”

W ramach realizacji zadania planowane są do wykonania następujące roboty:
 • roboty ziemne związane z rozbiórką uszkodzonego przepustu okularowego ø1000 mm ø1500 mm;
 • montaż przepustu skrzynkowego 250x150 – długości 6 m;
 • montaż ścianek czołowych;
 • ułożenie koszy kamiennych do zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu;
 • wykonanie narzutu kamiennego;
 • uzupełnienie ziemią rozebranych przez wodę skarp.

Łączna kwota zadania wynosi 126 744,92 zł z czego dofinansowanie to 80 000,00 zł. 

Realizacja zadań pozwoli na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi i skutkować będzie pełną dostępnością dla uczestników ruchu drogowego.
 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!