Z życia OSP „Florian” Żółków

Dodano: 27.02.2012
A A A
25 lutego b.r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011 rok w Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Żółkowie.


    25 lutego b.r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011 rok w Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Żółkowie. W zebraniu uczestniczyło 28 druhen i druhów tej jednostki. Wśród zaproszonych gości na zebraniu obecni byli: Prezes Zarządu O/Gminnego ZOSP RP druh Adam Rozmus, Komendant Gminny druh Jerzy Sanokowski, Sekretarz Zarządu O/Gminnego druh Adam Rutyna oraz Dyrektor Biura Poselskiego Posła Bogdana Rzońcy Pan Mateusz Lechwar.


    Zebranie rozpoczął Prezes jednostki druh Bolesław Waśko, który powitał przybyłych gości oraz pozostałych uczestników. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz przyjęto do realizacji plan działalności i plan finansowy na 2012r.
Bardzo ważnym punktem zebrania oraz historii Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” z Żółkowa było powołanie przy tej jednostce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w skład, której przyjęto 9 dziewcząt. MDP przy OSP „Florian” tworzą:
  1. Czajka Małgorzata.
  2. Czarnecka Anita,
  3. Kaleta Gabriela,
  4. Kiczek Iwona,
  5. Kurowska Gabriela,
  6. Paprocka Dominika,
  7. Paprocka Paulina,
  8. Paprocka Weronika,
  9. Śmietana Angelika.

Druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyły stosowne ślubowanie, które odczytał Wiceprezes Zarządu druh Marian Żuczek oraz otrzymały legitymacje członka MDP.

Zarząd OSP „Florian”Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności