Spotkanie z historią

Dodano: 08.03.2012
A A A
Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach 2 marca 2012 roku był organizatorem spotkania z historią.
 
„Czas jest w historii skarbem, jego straty nic powetować nie może.”
(Paweł Jasienica)

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach 2 marca 2012 roku był organizatorem spotkania z historią.






Gościem specjalnym była Alicja Wancerz - Gluza z Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie, która zaprezentowała film, historię Karty i jej osiągnięcia. Omówiła również formy działania cyfrowego archiwum oraz  na czym polega oddolna digitalizacja lokalnych świadectw historycznych.



Zofia Macek omówiła dzieje obozu hitlerowskiego w Szebniach, które poznała poprzez spotkania z więźniami obozu we wrześniu 1979 roku.



Anna Chmura przedstawiła biografię Wojciecha Breowicza.

Maria Tomasik opowiedziała  historię swojej babci i mamy - działaczek społecznych na rzecz kobiet wiejskich na tle dziejów historycznych gminy Tarnowiec.

Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP przedstawiła prezentację multimedialną omawiając archiwalia zgromadzone w CATL. Nie zabrakło dokumentów historycznych dotyczących I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, stalinizmu, Peerelu oraz kolekcji zbiorów: W. Breowicza, M. Kurowskiej i S. Żurada.






Do naszego archiwum na bieżąco trafiają dokumenty przekazywane przez mieszkańców regionu. W ostatnim czasie  zbiory wzbogaciły się o dokumentację fotograficzną rodziny Śmietanów, Fryców oraz dokumenty dotyczące obozu hitlerowskiego w Szebniach przekazane przez Zofię Macek - badacza historii regionalnej.

Podczas uroczystości otwarto również wystawę malarstwa Stanisława Żurada, prezentowane prace można oglądać do 29 marca w siedzibie GBP w Szebniach.

W spotkaniu udział wzięli: władze gminy Jasło, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektorzy gminnych bibliotek publicznych, mieszkańcy gminy Jasło i okolic, studenci, hobbyści, regionaliści, pisarze, grono przyjaciół biblioteki, młodzież z ZS w Szebniach oraz dziennikarze telewizyjni.



Nie zabrakło podziękowań skierowanych do Alicji Wancerz - Gluza i Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od Stanisława Pankiewicza - Wójta Gminy Jasło za pomoc i wsparcie gminnej biblioteki w tworzeniu cyfrowego archiwum, które wręczyła Małgorzata Dubiel – Sekretarz Gminy Jasło.

Na koniec wywiązała się przyjazna dyskusja i deklaracje współpracy z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej i Fundacją Ośrodka KARTA.

Wszystkie zgromadzone świadectwa historii w formie cyfrowej dostępne są zarówno w czytelni, jak i w naszym archiwum pod adresem: http//.szebnie.archiwa.org/


Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach



Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności