OZDOBY ŚWIĄTECZNEGO STOŁU czyli gminny konkurs wielkanocny.

Dodano: 08.03.2012
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło do udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym, pod hasłem: „Ozdoby świątecznego stołu”.

    Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło do udziału w  Gminnym  Konkursie Wielkanocnym, pod hasłem:  „Ozdoby świątecznego stołu”.    Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych  i pobudzanie inwencji twórczej dzieci,   a także przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu.  Ważnym elementem jest tutaj ocalenie  od  zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocnym, a także aktywizacja środowiska lokalnego w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice:
 
    - kartka świąteczna, pisanka,                                                                                                             
    - stroik wielkanocny.

2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła  oraz tel. kontaktowy do  rodziców, opiekunów autora.

PRZEBIEG KONKURSU:
- termin składania prac w Gminnej Bibliotece Publicznej i filiach bibliotecznych w Trzcinicy, Osobnicy   i   Warzycach upływa dn. 28. 03.2012 r.

- oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,

- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe) w 3 grupach wiekowych:  przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP.

- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,

- organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród  i wyróżnień,  odbędzie  się
dn. 30.03.2011 r.  w  Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w  Trzcinicy, na które serdecznie zapraszamy  autorów prac, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych . 
 
 Podsumowanie konkursu połączone będzie
z pokazem  i warsztatami zdobienia pisanek wielkanocnych.


Agnieszka JeleńCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner