Zawiadomienie

Dodano: 23.03.2012
A A A
W dniu 30 marca 2012 r ( piątek) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


       
    Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2012 r ( piątek) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2012.
  
5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego na 2013 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. „Większe szanse – lepsza przyszłość program rozwojowy Zespół Szkół w Osobnicy” w ramach Poddziałania 9.1.2.Działania 9.1. Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. Program rozwojowy Zespołu Szkół w Szebniach” w  ramach Poddziałania 9.1.2. Działania 9.1. Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Opaciu oraz likwidacji  Publicznego Gimnazjum w Opaciu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw  usytuowanych na terenie Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i  transportu nieczystości ciekłych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

15. Apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca  na multipleksie cyfrowym  i możliwości nadawania programu.  
                
16. Sprawy różne.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zakończenie. 

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef DziedzicCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności