Razem dla społeczności lokalnej

Dodano: 28.03.2012
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zajęła I miejsce w konkursie dla gminnych koalicji pt. „Razem dla społeczności lokalnej” zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zajęła I miejsce w konkursie dla gminnych koalicji pt. „Razem dla społeczności lokalnej” zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu oraz przedstawicielom lokalnych koalicji odbyło się 26 marca 2012 r. w Muzeum Regionalnym  w Rzeszowie podczas II Konferencji Regionalnej PRB dla województwa Podkarpackiego. Otwarcia konferencji  i powitania gości dokonała Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie.

Część merytoryczną Konferencji, której temat przewodni brzmiał „Biblioteka dla społeczności lokalnej”, poprzedziła prezentacja multimedialna „Wirtualne Muzeum”, którą zaprezentował Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W dalszej części swój wykład na temat roli biblioteki w lokalnej społeczności wygłosiła Lucyna Kloczkowska, koordynator regionalny PRB.

Kolejne wystąpienia – tym razem przedstawicieli bibliotek nagrodzonych, samorządu, zaproszonych gości – utwierdziły nas w przekonaniu, że wypracowany w ramach Gminnych Koalicji model działania, a zwłaszcza innowacyjność form pracy i promocji kultury, trafnie odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności.


Dyrektor GBP w Jaśle, Stanisława Ablewicz podzieliła się doświadczeniami z pracy z partnerami wspierającymi działania biblioteki. Swoją wypowiedź uzupełniła prezentacją "Współpraca znaczy wiele". Poszczególne slajdy prezentowały efekty funkcjonowania koalicji, do której zaproszono osoby ważne dla lokalnego życia społecznego oraz świadome znaczenia, jakie daje współpraca partnerska dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego  Gminy Jasło.

W swej wypowiedzi Stanisława Ablewicz podkreśliła, że Gminna Koalicja na rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Jasło ma charakter otwarty i rozwojowy, a do wykonywania zamierzonych działań, wynikających z opracowanej misji i wizji biblioteka zaprasza przedstawicieli różnych grup społecznych, kół, stowarzyszeń, radnych, sołtysów, działaczy społecznych, nauczycieli, przedsiębiorców i liderów nie tylko z terenu Gminy Jasło.

Gminę Jasło na konferencji reprezentowali: Małgorzata Dubiel, Wojciech Piękoś, Kazimierz Truty, Anna Łepkowska i Maria Tomasik oraz bibliotekarze Izabela Tomaszewska i Beata Ablewicz. Oprócz ogromnej satysfakcji, dyplomu, przywieźliśmy do Jasła nagrodę rzeczową wartości 2 000,00 zł (laptopa) oraz podziękowania skierowane do Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło.

Wśród nagrodzonych bibliotek znalazła się również Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i działająca tam Koalicja.

GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności