Zachować w pamięci – historia mojej rodziny.

Dodano: 30.03.2012
A A A
Zespół Szkół w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej zapraszają do udziału w I edycji konkursu historycznego ZACHOWAĆ W PAMIĘCI - HISTORIA MOJEJ RODZINY.    Zespół Szkół w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej   zapraszają   do udziału w I edycji konkursu  historycznego ZACHOWAĆ W PAMIĘCI - HISTORIA MOJEJ RODZINY.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Trzcinicy. Jego głównym celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i   Małej Ojczyzny -  z perspektywy losów rodziny, rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, a także zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

    Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

  • kategoria I„Zachować w pamięci - historia mojej rodziny” napisana w formie opowiadania,  eseju, wspomnień, wzbogacona o  zdjęcia i dokumenty.

  • kategoria II Album „Historia mojej rodziny”, gdzie zadaniem uczestników  jest wykonanie pracy w formie książeczki o formacie A 4  lub A 5, dowolną techniką, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi, wraz z ich opisem ( w albumie mogą znajdować się oryginalne dokumenty, fotografie itp., podpisane, zabezpieczone w foliowych koszulkach lub dobre jakościowo  kserokopie   tychże  pamiątek ).


     Gotowe, opisane prace konkursowe należy dostarczyć  do nauczyciela – opiekuna  w Zespole Szkół w Trzcinicy  lub do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy do dnia 15 czerwca 2012 r.

    W dniu 22 czerwca 2012 r.  w Zespole Szkół w Trzcinicy odbędzie się uroczyste  podsumowanie konkursu, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

       Zachęcamy uczestników do prezentacji swojej historii podczas wystąpienia w spotkaniu  finałowym (krótka relacja o bohaterach pracy, sposobie poszukiwania źródeł, itp.). W prezentacji  może uczestniczyć bohater opowiadania (np. dziadek, babcia) lub można ją przygotować w formie multimedialnej.

    Konkurs przeprowadzany jest w ramach działalności Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, a także współpracy organizatorów  z Ośrodkiem Karta.

 Honorowy patronat nad konkursem objęli Pani Alicja Zając, Senator RP
  i  Pan Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło.Agnieszka Jeleń,  Ewa SkubaCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności