Zawiadomnienie

Dodano: 23.04.2012
A A A
W dniu 30 kwietnia 2012 r. ( poniedziałek) o godz.16ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. ( poniedziałek) o godz.16ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na  rok 2012.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  i  granic  obwodów publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  prowadzonych   przez  Gminę Jasło  oraz  ustalenia  sieci  prowadzonych  przez  Gminę  Jasło  oddziałów przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie nieruchomości.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie nieruchomości.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie nieruchomości.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie nieruchomości.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  we wsi  Trzcinica  stanowiącej  własność  Gminy  Jasło.

11. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2011  dla  Gminy  Jasło.

12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.                   

15. Zakończenie.
 


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner