Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 19.12.2011
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle z dniem 31.12.2011 r. kończy realizacje projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle z dniem 31.12.2011 r. kończy realizacje projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany był do 21 bezrobotnych kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zameldowanych na terenie gminy Jasło.

Panie uzupełniły kompetencje życiowe, umiejętności społeczne, rodzinne (rodzicielskie), uczestniczyły w treningu pracy oraz w grupach wsparcia. Uczestniczki podniosły swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (8 osób), florystyki z obsługą kas fiskalnych (6 osób), kucharza (7 osób), cateringu z obsługą przyjęć ( 21 osób).

Oferowane formy pomocy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a refleksje jakimi dzielili się Uczestnicy Projektu po zakończeniu kursów świadczą o tym, że nie tylko warto było realizować w/w projekt w 2011 roku ale wskazana jest kontynuacja działań w następnych latach.

W dniu 14.12.2011 r. odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne na zakończenie realizacji w/w projektu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji projektu w 2012 r.

R. Wachel
GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności